هزینه کامل مهاجرت به کشور سوئد

هزینه کامل مهاجرت به کشور سوئد

 هزینه کامل مهاجرت به کشور سوئد

برای آنکه با متود نقشه راه (که در پست قبل میتوانید آن را مشاهده کنید ) به کشور سوئد مهاجرت کنید، به مدرک زبان انگلیسی برای مهاجرت به سوئد نیاز دارید و از همین ایران باید فراگیری زبان سوئدی را آغاز کنید، همچنین به بودجه کافی نیاز دارید که در این پست این مسئله برای شما توضیح داده میشود (واحد این هزینه به کرون سوئد است و هر کرون یک دهم یورو است).

پذیرش دانشگاهی : 900 کرون سوئد برای ایجاد اکانت پذیرش و برداشتن رشته دانشگاهی در سوئد برای هر ترمی که از ایران اقدام شود

اما پس از آنکه شما به کشور سوئد بیایید، انتخاب رشته در اکانت پذیرش رایگان میشود.

پرداخت شهریه دانشگاه : چه کورس یک ترمه، دوترمه، لیسانس یا فوق لیسانس قبول شده باشید فقط برای ترم اول هزینه میکنید (معمولا 3-4 ماه قبل از آمدن به کشور سوئد (دوبار در سال میتوان به عنوان دانشجو به کشور سوئد مهاجرت کرد در ماه های بهمن و شهریور)). 

هزینه ترم اول دانشگاه سوئد به طور معمول برای کورس های زبان انگلیسی و سوئدی 55000 کرون و هر ترم لیسانس متغیر است که معمولا متوسط 45000 تا 60000 کرون و برای فوق لیسانس 60000 تا 80000 کرون است.

باید بلافاصله بعد از قبولی، یک جا این مبلغ را به حساب دانشگاه واریز کنید و سپس تشکیل پرونده مهاجرتی به صورت انلاین دهید.

برای این کار نیاز است مبلغ سپرده ای در بانک های ایران به صورت حساب ریالی یا ارزی به عنوان تمکن مالی داشته باشید.

بهتر است از چند ماه قبل اقدام کنید اما اگر همان موقع هم اقدام کنید مشکلی ندارد.

این مبلغ از زمان ایجاد درخواست ویزا تا زمان دریافت پاسخ (حدودا دوماه و نیم ) بهتر است در حساب بماند.

برای درخواست پرونده اداره مهاجرت سوئد هم، برای نفر اول  1500 کرون و به ازای هر فرزند 750 کرون دریافت میکند.

هزینه زندگی در سوئد تقریبا همان مبلغ تمکن مالی است این مبلغ به طور متوسط شامل مسکن، که حدودا 60%هزینه ها را شامل میشود و همچنین خوراک، پوشاک، ایاب ذهاب و ... (در شهر های بزرگ و کوچک  حدودا 15% متفاوت)

 توصیه ما به شما این است که حدودا اندازه 6-9 ماه هزینه زندگی در سوئد را همراه خود بیاورید تا به استقلال مالی برسید.

 

در صورت نیازبه دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 22299402-021

 

هزینه زندگی در سوئد هزینه زندگی در کشور سوئد هزینه تحصیل در سوئد هزینه تحصیل در کشور سوئد
هزینه اقامت در سوئد هزینه اقامت در کشور سوئد مخارج سکوند در سوئد مخارج سکونت در کشور سوئد
مخارج تحصیل در سوئد مخارج تحصیل در کشور سوئد مبلغ مورد نیاز در سوئد مبلغ مورد نیاز در کشور سوئد
مبلغ مورد نیاز برای زندگی در سوئد مبلغ مورد نیاز برای زندگی در کشور سوئد مبلغ مورد نیاز برای تحصیل در سوئد مبلغ مورد نیاز برای تحصیل در کشور سوئد
هزینه زندگی در سوئد 2022 هزینه زندگی در کشور سوئد 2022 هزینه تحصیل در سوئد 2022 هزینه تحصیل در کشور سوئد 2022
هزینه اقامت در سوئد 2022 هزینه اقامت در کشور سوئد 2022 مخارج سکوند در سوئد 2022 مخارج سکونت در کشور سوئد 2022
مخارج تحصیل در سوئد 2022 مخارج تحصیل در کشور سوئد 2022 مبلغ مورد نیاز در سوئد 2022 مبلغ مورد نیاز در کشور سوئد 2022
مبلغ مورد نیاز برای زندگی در سوئد 2022 مبلغ مورد نیاز برای زندگی در کشور سوئد 2022 مبلغ مورد نیاز برای تحصیل در سوئد 2022 مبلغ مورد نیاز برای تحصیل در کشور سوئد 2022

 

نام موسسه: باتاب همیار ویرا
شماره ثبت: 48430 شناسه ملی: 14008707918
شماره تماس: 22299402-021
پیج اینستاگرام: mohajerat_batab_hamyar
آدرس: تهران، نیاوران، خیابان مقدسی(مژده)، نبش احمدی زمانی غربی، پلاک 2