قوانین جدید کار در کشور سوئد

قوانین جدید کار در کشور سوئد

قوانین کاری در کشور سوئد در تاریخ 1 june سال 2022 دچار تغییر شد که در برخی موارد به نفع مهاجرین شده است...

 

نام موسسه: باتاب همیار ویرا
شماره ثبت: 48430 شناسه ملی: 14008707918
شماره تماس: 22299402-021
پیج اینستاگرام: mohajerat_batab_hamyar
آدرس: تهران، نیاوران، خیابان مقدسی(مژده)، نبش احمدی زمانی غربی، پلاک 2