مورد سخت تر شدن ویزای کاری در کشور سوئد

مورد سخت تر شدن ویزای کاری در کشور سوئد

گرفتن جاب آفر از خارج از کشور سوئد امریست دشوار

علت سخت تر شدن ویزای کاری در کشور سوئد

چرا دریافت ویزای کاری در کشور سوئد سخت تر شدن ؟

نام موسسه: باتاب همیار ویرا
شماره ثبت: 48430 شناسه ملی: 14008707918
شماره تماس: 22299402-021
پیج اینستاگرام: mohajerat_batab_hamyar
آدرس: تهران، نیاوران، خیابان مقدسی(مژده)، نبش احمدی زمانی غربی، پلاک 2