شرایط مهاجرت کادر درمان به کشور سوئد

شرایط مهاجرت کادر درمان به کشور سوئد

مهاجرت کادر درمان به سوئد

با توجه به لیستی که وزارت بهداشت سوئد تهیه کرده است

برای مهاجرت کادر درمان به سوند باید دومرحله را پیش ببرید

1 - مهاجرت قانونی به سوند

2 - اخذ پروانه کار سوئد

مراحل توصیه شده باتاب برای مرحله اول مهاجرت کادر درمان به سوند

1- دریافت ویزای تحصیلی که حداقل 6 ماه میباشد

با مهاجرت تحصیلی هم اجازه کار دارید و هم میتوانید ویزای تحصیلی را تا 3 ترم تمدید نمایید. (توضیحات بیشتر در ویدئو)

مراحل توصیه شده باتاب برای مرحله دوم مهاجرت کادر درمان به سوند

1- ارسال مدارک برای دریافت پروانه کار سوئد که حدودا 3 ماه زمان میبرد

2 - شرکت در آزمون پروانه کار سوئد

3 - کلاس سوئدی

4 - کارآموزی در سوئد

5 - ارسال درخواست همراه با مدارک

 

توضیحات بیشتر در مورد مهاجرت کادر درمان سوئد در ویدئو پیوست

 

در ویدئوی زیر با روش مهاجرت و گذراندن پیش نیاز های کادر درمان آشنا می شوید

.

شرایط مهاجرت کادر درمان به کشور سوئد

شرایط مهاجرت کادر درمان به سوئد

مهاجرت کادر درمان به سوئد

مهاجرت کادر درمان به کشور سوئد

 

آیا کادر درمان میتوانند اقامت سوئد را بگیرند ؟ آیا کادر درمان میتوانند اقامت کشورسوئد را بگیرند ؟
آیا پزشکان میتوانند اقامت سوئد را بگیرند ؟ آیا پزشکان میتوانند اقامت کشور سوئد را بگیرند ؟
آیا پرستاران میتوانند اقامت سوئد را بگیرند ؟ آیا پرستاران میتوانند اقامت کشور سوئد را بگیرند ؟
آیا مدکار اجتماعی میتوانند اقامت سوئد را بگیرند ؟ آیا مدکار اجتماعی میتوانند اقامت کشور سوئد را بگیرند ؟
آیا کادر درمان میتوانند ویزای سوئد را بگیرند ؟ آیا کادر درمان میتوانند ویزای کشورسوئد را بگیرند ؟
آیا پزشکان میتوانند ویزای سوئد را بگیرند ؟ آیا پزشکان میتوانند ویزای کشور سوئد را بگیرند ؟
آیا مدکار اجتماعی میتوانند ویزای سوئد را بگیرند ؟ آیا مدکار اجتماعی میتوانند اقامت کشور سوئد را بگیرند ؟

  

 

نام موسسه: باتاب همیار ویرا
شماره ثبت: 48430 شناسه ملی: 14008707918
شماره تماس: 22299402-021
پیج اینستاگرام: mohajerat_batab_hamyar
آدرس: تهران، نیاوران، خیابان مقدسی(مژده)، نبش احمدی زمانی غربی، پلاک 2