شرایط ویزا و ریجکت شدن کشور سوئد

شرایط ویزا و ریجکت شدن کشور سوئد

شرایط ویزا و ریجکت شدن کشور سوئد را در ویدئوی زیر کامل توضیح داده ایم:

نام موسسه: باتاب همیار ویرا
شماره ثبت: 48430 شناسه ملی: 14008707918
شماره تماس: 22299402-021
پیج اینستاگرام: mohajerat_batab_hamyar
آدرس: تهران، نیاوران، خیابان مقدسی(مژده)، نبش احمدی زمانی غربی، پلاک 2