مروری بر الزام داشتن مدرک آیلتس

مروری بر الزام داشتن مدرک آیلتس

ویزای کیور استف اجازه کار نداره و نمی تونی در صورت لزوم اگر نتونستی مدرک زبان سوئدی پایان کورس را بگیری یا اگر نتونستی امتحان کونسکاپ را موفق بشی، نمی تونی با شرکت صوری تاسیس کردن یا با جاب آفر شغلی تمدید ویزا کنی، در این حالت فقط می تونی ویزای دانشجویی بگیری که برای گرفتن ویزای دانشجویی باید آیلتس داشته باشی اگر شش و نیم داشتی خوب هر رشته ای دوست داشتی می تونی بگیری اگر پنج و نیم داشتی خوب فقط کورس های زبان انگلیسی یک ترمه می تونی برداری، با این کار زمان میخری لارم نیست بر گردی ایران،  تا در نهایت با ویزای تحصیلی جدیدت فرصت کنی، امتحان تئوری و کونسکاپ و کار آموزی ات را به انتها برسونی اگر هم نتونستی به پایان برسونی چون ویزای دانشجویی گرفتی و اجازه کار داره حالا دیگه می تونی بی خیال کادر درمان و کارآموزی اش بشی با جاب آفر یا با شرکت زدن اقامت بگیری، متوجه شدید علت را که چرا بدون آیلتس با کیور استف و فولک نباید بیایید؟

نام موسسه: باتاب همیار ویرا
شماره ثبت: 48430 شناسه ملی: 14008707918
شماره تماس: 22299402-021
پیج اینستاگرام: mohajerat_batab_hamyar
آدرس: تهران، نیاوران، خیابان مقدسی(مژده)، نبش احمدی زمانی غربی، پلاک 2